Nieuw initiatief in België; de Post-EHA

Al meer dan 15 jaar organiseert Congress Care in samenwerking met de Belgische Hematologen Vereniging (BHS) zowel haar General Annual Meeting als de Post-ASH cursus. Beide goedbezochte congressen vinden plaats in het begin van het jaar. Om te beantwoorden aan o.a. de vraag vanuit het werkveld is er in samenwerking met enkele corporate partners het idee ontstaan een Post-EHA te gaan organiseren.

Tijdens dit middag/ avondsymposium zal een 6-tal opinieleiders terug rapporteren over de belangrijkste resultaten gepresenteerd tijdens het congres van de European Hematology Assocation. Het congres is vrij toegankelijk voor alle medisch specialisten en AIOS werkzaam in de hematologie in België. De eerste Post-EHA zal doorgaan in het Van der Valk hotel in Diegem op 8 september 2016.

Meer informatie: www.post-eha.be