Nieuwe medeaandeelhouders Congress Care

Nieuwe medeaandeelhouders Congress Care

De oprichters van Congress Care, Rob Zikkenheimer en Jacqueline van der Meer, hebben een deel van hun aandelen per 1 januari 2021 overgedragen aan Pepijn Klerkx en Roderick Mulder.

Pepijn Klerkx heeft de studie International Hospitality Management gevolgd. Sinds april 2009 is hij werkzaam bij Congress Care, eerst als project manager, vervolgens als project directeur. In deze functies is hij gegroeid van startend congresorganisator met gedeelde verantwoordelijkheid tot eindverantwoordelijke voor meerdere accounts. De stap naar medeaandeelhouder en directielid is voor hem een logische stap, en een nieuwe uitdaging die hij vol vertrouwen aangaat.

Pepijn: “Uiteraard ben ik bij het nemen van het besluit om deze kans met beide handen aan te grijpen, niet
over één nacht ijs gegaan. Van goede congresorganisator naar mede-eigenaar van een bedrijf, dat is natuurlijk wel wat anders. Gesteund door de huidige directie en met aanvulling van de kwaliteiten van Roderick, ga ik vol goede moed 2021 in en hoop dat er nog vele mooie jaren volgen!”

Roderick Mulder is nieuw in het bedrijf. Na zijn studie Bedrijfseconomie is hij een aantal jaren actief geweest
als financieel adviseur. Sinds 2017 heeft hij gewerkt in de functie van controller bij een tweetal snelgroeiende bedrijven. Ook hij gaat vol overtuiging deze uitdaging aan. Binnen Congress Care zal hij zich richten op de financiële zaken en de interne organisatie.

Roderick: “De gesprekken met Jacqueline, Rob en Pepijn zijn zeer prettig verlopen. Ik heb alle vertrouwen in
een mooie toekomst, en heb vooral heel veel zin in deze stap. De combinatie van alle kwaliteiten binnen dit
viertal is mijns inziens erg sterk. Dank Rob en Jacqueline voor deze mogelijkheid, wij gaan een mooie tijd
tegemoet!”

Rob Zikkenheimer en Jacqueline van der Meer dragen een deel van hun taken over aan de nieuwe medeeigenaren, maar blijven nog volop betrokken bij het bedrijf en de dagelijkse gang van zaken. De nieuwe
partners zullen de groei van Congress Care verder stimuleren in zowel de live events en congressen als ook de online meetings.

Jacqueline en Rob: “We zijn zeer blij dat Pepijn en Roderick onze directie zijn komen versterken. Zij brengen
precies die kwaliteiten in die onze bestaande en nieuwe klanten nodig hebben in een snel veranderende
wereld. Met z’n vieren gaan wij ervoor!”