NVMO Post-ESMO (Online)

NVMO Post-ESMO (Online)

Een reisje naar een mooie Europese stad zat er helaas niet in…. Het ESMO congres werd dit jaar online georganiseerd. Het inmiddels traditionele Lagerhuisdebat kwam daardoor te vervallen. Een nieuw initiatief was daar: de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) post-ESMO.

In De Prodentfabriek, Amersfoort werden de highlights van de ESMO besproken. Onder leiding van Koos van der Hoeven en Haiko Bloemendal werden lezingen afgewisseld met interactieve stellingen en discussies.